PrevNext
Organic BG by

RubolineGroup

Екип от специалисти

Консултантски услуги

Биологично производство
GLOBAL G.A.P.
IFS Food

ЗапитванеЗапитване

Защото

Биологичното производство е отговорност и грижа
GLOBAL G.A.P. е международно признат стандарт за селскостопанското производство
IFS Food e международен стандарт за качество и безопасност на храните

ЗапитванеЗапитване

Нашата цел е Вашият успех!

ORGANICBG by

Ruboline Group

Ние сме екип от експерти с дългогодишен опит в сферата на сертификация биологично производство и управление на документация по международни стандарти GLOBAL G.A.P. и IFS Food.

За постигане кредото ни, ние прилагаме при предоставянето на услуги към Вас, опита на международни консултантски организации, изложен и имплементиран в нашите дейности посредством стандарт БДС EN ISO 20700:2018.

Консултантски услуги

Биологично Производство

Биологичното производство е обект на доброволна сертификация на селскостопански методи за производство на храни, при които се използват естествени или одобрени от ЕС вещества и процеси. От своя страна Биологичното земеделие оказва ограничено въздействие върху околната среда, тъй като насърчава опазването на биологичното разнообразие, подобряването на плодородието на почвата, отговорното използване на енергията и природните ресурси, поддържането висок стандарт на хуманно отношение към животните. Целта на сертификацията е да се удовлетвори потребителското търсене на надеждни биологични продукти и осигуряването справедлив пазар за преработвателите, дистрибуторите и търговците.

Вижте как можем да помогнем

eu-organic-logo-600x400-88-e1629380639167.png

Global G.A.P.

Global G.A.P. е международен доброволен стандарт за селскостопанското производство. Global G.A.P. дава условия за устойчиво и безопасно производство, чието покриване от страна на сертифицираните организации или производители води до трайно доверие у преработвателите, търговците и крайния купувач. Стандартът увеличава възможността за реализиране на продукцията на световния и вътрешния пазар. Приложим е както за биологични продукти, така и за тези, произведени по конвенционален начин.

Вижте как можем да помогнем

global-gap-logo-e1629380669484.png

IFS food

IFS разработва световно признати стандарти за качество и безопасност на продуктите. Много търговци на дребно и собственици на марки по света предпочитат IFS сертифициране. Сертификацията по IFS показва, че сертифицираната компания е установила устойчиви процеси, за да гарантира, че безопасността на храните и продуктите е в съответствие със законовите изисквания и спецификациите на клиентите.

Целта при сертифициране IFS е стремежът към най – добрите системи за управление на качеството и безопасността на продуктите, така че потребителите да могат да се доверят на продуктите, които купуват.

Вижте как можем да помогнем

IFS_Logo_Food-e1629380965307.png