За нас

Ние сме Organic Bulgaria

Ние сме млад и амбициозен екип от специалисти с дългогодишен опит в сферата на сертификация биологично производство – растениевъдство, животновъдство, пчеларство, преработка, складиране, търговия, внос и износ на продукти произведени по биологичен начин.

Нашите консултанти са отлично запознати с критериите, които всяка една от дейностите подлежащи на сертификация  Global G.A.P.   следва да покрие, както и са преминали курс за IFS Food, Ver.7 – Запознаване и вътрешен одитор, с което да допринесат за успешното внедряване и поддържане на необходимите процедури, инструкции и формуляри, които следва да прилагате, с оглед покриване изискванията на стандартите.

Стремежът ни е да улесним производителите в процеса на контрол и сертификация за осигуряване на чисти суровини за производството и безопасна храна, което ни мотивира да бъдем в услуга на всички биологични и конвенционални производители, както и на всички, които навлизат в сферата на биологичното производство или въвеждането на стандарти за интегрирано производство и безопасност на храните.

Нашата цел е да допринесем, за това целият Ви екип да постигне разбираемост и приложимост по отношение на изискванията и изпълнението им във вашето стопанство или производство.

Ние ще използваме нашия богат опит за работа с Вашия екип при всяка необходимост.

Сигурни сме, че независимо от естеството на Вашите нужди от предоставяне на консултантски услуги, ние можем да сме там, за да ви помогнем да постигнете желания резултат успешно и във възможно най-кратки срокове.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС