През 2020 г.: Картофопроизводителите получават помощ от 3706, 62 лв./ха

Плащането е за настоящата година и  включва директни плащания, държавни помощи, както и допълнителното плащане заради Covid-19


Картофопроизводителите получават помощ в размер на 3706, 62 лв./ха през 2020 г. Помощта включва субсидия по директни плащания, държавни помощи, както и извънредни мерки за преодоляване на последствията от COVID кризата.

От тази ставка допълнителните средства заради пандемията са в размер на приблизително 1000 лв./ха. 

“За сравнение държавите членки, които произвеждат и внасят картофи в България, са предоставили по-ниска подкрепа за сектора, като не всички от тях имат предвидена извънредна помощ заради кризата”, обясни министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева, цитирана от пресофиса на аграрното министерство.

По линия на директните плащания за 2020 г. картофопроизводителите получават 1 856,62 лв./ха. за първите 30 ха и 1 252,02 лв./ха за следващите над 30 ха. Регистрираните земеделски стопани, отглеждащи картофи, са получили обвързано подпомагане в размер на 1 402,15 лв./ха за първите 30 ха и 934,77 лв./ха за над 30 ха. През настоящата година по СЕПП подпомагането за хектар е 194,58 лв., за зелени плащания – 122,67 лв./ха и за преразпределително плащане – 137,22 лв./ха за първите 30 ха.

Относно предприетите мерки от страна на министерството за подкрепа на доходите на производителите на картофи са в сила 9 държавни помощи, включително и нови схеми за подпомагане.

До момента за 2020 г. в търговските вериги са продадени 1 519 тона повече български картофи, или 18 400 тона до 31 октомври 2020 г. За сравнение през цялата календарна 2019 г., са реализирани 16 881 тона картофи от търговските вериги.

Ръстът на продажбите на български картофи във веригите се дължи и на приетото Постановление № 70 на Министерския съвет за достъп на местните производители до обектите на търговските вериги. Поискана е справка от Националната асоциация на картофопроизводителите за наличните количества произведени картофи по области и общини.  Към момента такава не е получена.

“След предоставяне на информацията, земеделското министерство ще я изпрати към търговските вериги, с цел увеличаване  количествата на картофите в обектите им”, уточниха от ресорното ведомството.

По последни оперативни данни, произведените картофи през 2020 г. са 167 354 тона, което с 17,4% повече от предходната 2019 г. към същия момент. Наблюдава се увеличение при реколтираните площи, а така също и на средния добив с 16,3%.

Като резултат от увеличеното производство на картофи в ЕС, където през 2020 г. се отчита ръст на засетите площи с картофи с 1,7%, пазарът там е с нарушен баланс, което оказва влияние върху ценовите нива и в страната ни.

Източник: https://agri.bg/novini/kartofoproizvoditelite-poluchavat-pomoshch-ot-3706-62-lvkha

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *