Обвързването субсидии-ренти: За и против

Засега няма правило ползватели на земи да не могат да вземат субсидии, ако не са платили дължимата рента към нейния собственик. Това обаче може да се промени, ако правното основание за получаване на директни плащания се обвърже с документ за изчистени задължения.

Към това се стремят и законотворците, които имат следните предложения за изменения на Закона за подпомагане на земеделските производители:

Не се смятат за правно основание за подпомагане договори за наем или аренда за:
1. имоти, за които ползвателят има задължения по чл. 34, ал. 6, чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 и по чл. 37ж, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
2. имоти от държавния и общинския поземлен фонд на ползватели, които имат задължения по договори за наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд;
3. частите от имоти, останали извън масивите за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.“

Законопроектът мина на второ четене в Комисията по земеделие. Предстои гледането му в пленарна зала. В момента се обсъжда с какъв точно механизъм държавата да удостоверява, че са уредени отношенията на ползвателите с физическите собственици на земя.

А докато това се случи или не, потърсихме за коментар Стайко Стайков, председател на Българска асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

„Смятам, че е редно ползвателят да плати рентата, да има документ и тогава да може да кандидатства наново за субсидии. През новия програмен период той ще може да кандидатства по СЕПП, по мерки за напояване, за техника, а в същото време, ако не се е разплатил за предходни години, ще има извършена измама както с европейски и национални средства, така и спрямо наемодателите. Ако това бъде регламентирано по закон, ще се игнорират все повече псевдоземеделци.

Ние отдавна се борим това да се промени, защото то касае и търговете на земи от Държавния и Общинския поземлен фонд, където цените понякога се вдигат много високо. Случва се така, че някоя фирма не си е платила рентата, а иска да участва в нови търгове и да наема нова земя. Не е редно някой да се възползва от програми и наново да очертава за следващата стопанска година, защото не е коректен“, категоричен е Стайко Стайков.

Читатели на Агри.БГ също коментират предложението за законова промяна. 

„Правилно е да се прекратяват договори, когато наемателят или арендаторът не е изплатил полагаемата рента. Защото дела в съда се водят с години, за да се развали един аренден договор, а много от хората нямат и финансова възможност да наемат адвокати, да заплащат такси и други разходи. При положение че плащанията се извършват по банков път, доказване на плащането е изключително лесно“, убеден е „Земеделец“.

Не на същото мнение обаче е друг читател.

„Защо тия умници не ги пратят на стаж малко при някой земеделец със 700-800 наемодатели. Да види колко месеца ще се точат да си получат парите. Да им изпълнява желанията кой в зърно, кой в пари. Да се опита да угоди на всички. Нали като измислиха и белите петна, мислеха за собствениците, пък тя каква стана. Парите си стоят непотърсени, защото са станали куп наследници, които са изгубили връзка и не могат да се доберат до безценното удостоверение за наследници“, обяснява „Нико“.

Трети пък са убедени, че обвързването „субсидии – ренти“ ще ги обрече на фалит и дори може да доведе до санкции от ЕС.

Скоро Агри.БГ ще ви представи и гледната точка на земеделци от Добруджа, според които подпомагането на земеделските производители няма нищо общо с изплащането на рентите.

Източник: https://agri.bg/novini/obrzvaneto-subsidii-renti-za-i-protiv

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *