Ние сме Organic Bulgaria

Ние сме млад и амбициозен екип агрономи с дългогодишен опит в сферата на сертификация биологично растениевъдство, животновъдство, пчеларство, преработка, складиране, дистрибуция, търговия, внос и износ на продукти произведени по биологичен начин.
Биологичното земеделие е широко разпространено в Европа и по Света. През последните години навлезе и продължава да навлиза с пълни темпове и в България. Ние сме много-добре запознати с проблемите, с които се сблъскват биологичните оператори, преди всяка контролна проверка: големият обем документи, които трябва да бъдат поддържани изрядно и актуални към всеки момент, множеството допълнителна информация, която трябва да подават към контролиращите си лица периодично, непрестанните промени в българското и европейското законодателство, водещи до нови и нови изисквания, което значително затруднява всички биологични производители, търговци и преработватели.
Всичко казано дотук, както и липсата на консултанти за биологично производство, вярата ни в биологичното производство, желанието ни за чиста от пестициди храна, ни дава възможност да бъдем в услуга на всички биологични и конвенционални производители и на всички, които искат да влязат в света на биологичното.
Нашата цел, е Вашият успех!
Нашата цел е не само да ви помогнем да получите биологичен сертификат, но и да допринесем, за това целият ви екип да постигне разбираемост и приложимост по отношение на биологичните
разпоредби и изпълнението на програмата във вашето стопанство.
Ние ще използваме нашия богат опит за работа с вашия екип при всяка нужда и необходимост.
Сигурни сме, че колкото и необичайна и нестандартна да е вашата програма, ние можем да сме там, за да ви помогнем в процеса и да гарантираме вашия успех. За постигане кредото ни, ние прилагаме при предоставянето на нашите услуги към Вас, опита на
международни консултантски организации, изложен и имплементиран в нашите дейности стандарт БДС EN ISO 20700:2018.

Get in Touch

ico_count_1-1.png

19500

Tons of harvest

ico_count_2-1.png

2720

Units of Cattle

ico_count_3-1.png

10000

Hectares of farm

ico_count_4-1.png

128

Units of technic

The Openfield Timeline

1907

Smells Racy Free Announcing

Vast a real proven works discount secure care. Market invigorate a awesome handcrafted bigger comes

1996

Grainfarmers Formed

Vast a real proven works discount secure care. Market invigorate a awesome handcrafted bigger comes

2000

Group Cereals and Lingrain Merge

Vast a real proven works discount secure care. Market invigorate a awesome handcrafted bigger comes

2017

Aquired Countrywide Farmers

Vast a real proven works discount secure care. Market invigorate a awesome handcrafted bigger comes

Our dream team

Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable.

1-5.jpg
William Doe
Tractor-Driver
2-4.jpg
Jack Silver
Mechanic
3-4.jpg
Billi Moore
Combine Operator
4-4.jpg
Steve Jonson
Agronomist
5-3.jpg
Adam Moorer
Assistant
6-2.jpg
Allan Bolt
Farmer

PARTNERS

Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable.

1-2.jpg
2-2.jpg
3-2.jpg
4-2.jpg
5-2.jpg

GET IN TOUCH

Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable.

Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.